Kläppgården

Sunday 13 December 2020

Museét
Kläppgården

 

Kläppgården har fått sitt namn från ordet ”kläpp”, som betyder ”liten kulle”, och räknas som en av bygdens äldsta bosättningar. Gården finns upptagen som hemman nr 4 i jordaboken år 1543, och finns också i förteckning över skattepliktig egendom i samband Älvsborgs lösen 1571. 

Mangårdsbyggnaden är troligen uppförd i början av 1800-talet, bagarstugan är sannolikt äldre. Från 1600-talet känner man till ägarna av Kläppgården. Den sista ägarfamiljen, innan Edefors kommun 1963 köpte hemmanet, var Carl Johan Larsson och hans fru Maria. Kläppgården som från början är en lantbruksgård, har under århundraden haft många verksamheter, ex. lanthandel, skjutshåll, skollokal samt gästgiveri, och i bagarstugan slöjdsal och sommarbostad.  

I samband med kommunens köp iordningställdes Kläppgården till hembygdsgård, där nu Edefors Hembygdsförening har sin verksamhet. Under vintertid bedrivs en intensiv föreningsverksamhet med bl.a. kurs- och cirkelverksamhet, och under sommaren anordnas midsommarfest, turistbyrå och utställningar.

Bland utställningarna kan nämnas den gamla handelsboden, laxfisket i Edefors, amerikarummet och Valdemar Granlunds föremålsteckningar. I bagarstugan har Hembygdsföreningen ett hembygdsmuseum med bruksföremål, som ger en god bild av Edeforsbygden under förra seklet och i början av 1900-talet, med bl.a. redskap, verktyg, möbler, husgeråd, textilier och böcker. I bagarstugan finns också en gammal skollokal inredd.

 . Kläppgården med sitt vackra läge intill Lule älv och med sin intressanta historia och sina utställningar, är värd ett besök.

Kläppgården är under sommaren öppen för tidbeställning av grupper eller privata efteröverenskommelse ring någon ur styrelsen

 

Museét | Kläppgården

 

 

 

 

 

Museét | Kläppgården

Denna sida uppdaterades Sunday 13 December 2020