Bodträskfors

Saturday 23 May 2020

Sandträsk
Storsand
Lakaträsk
Svartlå
Gransjö
Södra Harads
Forsnäs
Bodträskfors
Rödingsträsk
Edefors
Norrhed
Gullträsk

 

Bodträskfors-Historia

 

Bodträskfors ligger ca 50 km nordväst om Boden intill Bodträskåns utlopp och vid Luleälvens södra strand. Byn växte fram under 1800-talet som en typisk bruksort.
 

Herrgård i Bodträskfors/Harads - Bodens kommun. Uppförd år 1870 av "Norrbottenskungen" C. O. Bergman. En byggnad med anor och spännande historia. Herrgården består av 14 rum varav 4 kök, 4 bad/duschrum och bastu. Uppvärmningen via jordvärmepump om 15kw ger totalförbrukning på 23 000 kwh/år inkl. hushållsel - billigare än en vanlig villa. Tilläggsisolerad och försedd med mysig vedkamin. Tomt ca 14 000 m2. 10 st garage varav ett stort med golvvärme. Kommunalt vatten o avlopp.

BODTRÄSKFORS: Bodträskfors ligger ca 50 km nordväst om Boden intill Bodträskåns utlopp och vid Luleälvens södra strand. Byn växte fram under 1800-talet som en typisk bruksort. En industri som baserades på skogens råvaror byggdes upp. Bodträskån dämdes och en vattensåg anlades. I mitten på 1800-talet uppfördes herrgården och fyra stora kaserner, som inrymde en stor del av brukets arbetskraft, en kasern rymde hela 14 familjer. Bruket hade ett 50-tal arbetshästar i sin tjänst. Intill herrgården fanns en storslagen park med vedeldade växthus, man hade till och med en egen vingård och ett orangeri. Dessutom hade bruket en egen mässingsorkester och ett runt pampigt lusthus som benämndes Tempelbacken och som besöktes av dåtidens riksdagsmän. Sågen i Bodträskfors producerade virket för uppbyggnaden av Luleå stad som brunnit ner 1886. En av upphovsmännen till Bodträskfors bruk var baron Samuel Gustav Hermelin men även överste Carl Otto Bergman. Kvarn, kraftstation och tegelbruk har också funnits här. Under 1960-talet var Bodträskfors en stor skogsarbetarby.

C.O BERGMAN: År 1860 kom C.O. Bergman till Bodträskfors, 32 år gammal, med god utbildning, entusiastisk och fylld av ideer. Han tog genast itu med att göra rationalisering och modernisering och utbyggnad av bolaget. Sågen utvidgades och försågs med 2 ramar, kantverk och hyvelmaskin bräder och fyrkantsvirke flottades till Luleå för vidare utskeppning och export Han inriktade sig på att trygga tillgång på timmer, och köpte in hemman av fattiga ägare, som fick åboeavtal, och bo kvar på sina gårdar, och kunde också inkallas som arbetskraft hos bolaget. Han hade stort intresse för modernisering av jordbruket och gav åboerna lärdom om bättre driftmetoder. 1865 bildades bolaget Bergman, Hummel & Co. Detta bildades 1873 till aktiebolag. Förvaltare Bergman hade till en början bott i kontorsbyggnaden, men 1869 var tiden mogen att uppföra en mer ståndsmässig bostad. Den rosamålade Herrgården i Bodträskfors, uppfördes i två plan, med 11 rum och kök, och med verandor omslingrade av murgrönor. Runt herrgården anlades en 3 hektar lummig park, med växter och vattenkonst. Längst bort i parken, uppe på Tempelbacken anlades ett lusthus där kulörta lyktor lyste upp, och lättare förtäring kunde intas, medan brukets egen hornmusikkår underhöll värdfolk och gäster. Runt bruket, i hela samhället hade ett stort antal byggnader vuxit upp. I Kamrum vid älven fann ångbåtsbryggan, och stora magasinsbyggnader. Vägen upp till herrgården passerade tegelbruket, med lerbråk, torkhus, tegelugn, magasin samt en liten stuga, bostad för tegelmästaren. Närmare parken omgavs vägen av en ståtlig aspalle. Ett stort s.k. bondstall låg här, där besökare på bruket fick ställa in sina hästar, därintill var redskapsbod och spruthus.

Sågverksbyggnaderna var uppförda jäms med Bodträskåns utlopp, till den första dammslussen, (dammen hade 6 slussar), den var byggd av grovt virke och hade "mansardtak". Vid mörker användes gaslampor, och överst på taknocken snurrade en plåtflagga med byggnadsåret utstansat. Efter kvarnen och över dammen, som utgjorde körbro, kunde man korsa ån till dess södra sida. Där var 2 stora arbetarkaserner uppresta, med 12-14 rum i varje. Där stod också finnstugorna, och vid ån låg smedjan med bostadshus, kolbod, bagarstuga och snickarverkstad. Nedanför Herrgårdbyggnaden vid ån var stallbyggnad med stallkammare för hästskötare. Spiltor för åkhästar och arbetshästar, tjurar och oxar. Ladugårdslänga för kor, kättar för kalvar, får, getter och höns. Grishus, magasinsbyggnader och växthus med vinkast, jordkällare mm. Här arbetade kogubbar och gummor, trädgårdsmästare, grisskötare, ladugårdspigor och drängar. Här fanns också allehanda magasin, vedbodar och isbod. På backen rätt upp från idan stod ytterligare en arbetarkasern. I början av 1870-talet rådde högkonjunktur i Europa och efterfrågan på trävaror var stor, Bergman hade sett till att sågverket hade god tillgång på skog, genom att förhandla sig till dispositionsrätt för avverkning omkring de vattendrag som ingick i Bodträskåns vattensystem. Arbetskraften var billig, Svartlå och Hednorets sågar brann 1866, Bergman hade ångbåtar och pråmar för transport till och från Bodträskfors. Men de goda tiderna kulminerade. Priserna sjönk, sågverksstrejken i Sundsvall ingav oro. Ångsågarna hade utvecklats, och blev konkurrenter med bättre kapacitet. C.O Bergman, lämnade Bodträskfors 1888, då han flyttade till Gällivare och där fortsatte sin entreprenörsgärning. ( C.O Bergman inköpte senare

Sandträsk och byggde där upp ett mönsterjordbruk, se Sandträsk ) AB Bodträskfors hade bildats och Emil Rutqvist tillträdde som förvaltare. Kvar var då en nedsliten och gammelmodig verksamhet. Detta medförde att ägarbytena duggade tätt. En del av bolagen hade prominenta aktieägare med namn som K.A. och Marcus Wallenberg, men det gick nedför med verksamheten. 1901 befinner sig sågen i förfall. 1913 köpte Svanö AB, Bodträskfors skogar, 1915 börjar rivning och försäljning av byggnader. Idag står förvissa herrgårdsbyggnaden, kvar på

sin plats, men särskilt interiört är den helt ombyggd. Man kan i naturen se spår av dammfästena, men mycket lite erinrar om den livliga sågverksepoken. Bynamnet Bodträskfors finns kvar, och Bodträskån, som tidigare benämndes Bodån.


En industri som baserades på skogens råvaror byggdes upp. Bodträskån dämdes och en vattensåg anlades. I mitten på 1800-talet uppfördes en herrgård och fyra stora kaserner, som inrymde en stor del av brukets arbetskraft, en kasern rymde hela 14 familjer. Bruket hade ett 50-tal arbetshästar i sin tjänst. Intill herrgården fanns en storslagen park med vedeldade växthus, man hade till och med en egen vingård och ett orangeri. Dessutom hade bruket en egen mässingsorkester och ett runt pampigt lusthus som benämndes Tempelbacken och som besöktes av dåtidens riksdagsmän.
Läs mer om


Sågen i Bodträskfors producerade virket för uppbyggnaden av Luleå stad som brunnit ner 1886. En av upphovsmännen till Bodträskfors bruk var baron Samuel Gustav Hermelin men även överste Carl Otto Bergman. Kvarn, kraftstation och tegelbruk har också funnits här. Under 1960-talet var Bodträskfors en stor skogsarbetarby.

Där har också funnits 3 affärer, bensinstation, kiosk och frisering numera är det bara Bomek o Blomsterträdgården som bedriver rörelse

Här bor 224 personer.

Bodträskfors Allaktivitetsförening
Eddie Lind 0928-106 54
Kamrumsvägen 15
960 24 HARADS
E-post: eddie.lind@telia.com  

 

Sandträsk | Storsand | Lakaträsk | Svartlå | Gransjö | Södra Harads | Forsnäs | Bodträskfors | Rödingsträsk | Edefors | Norrhed | Gullträsk

Denna sida uppdaterades Friday 11 October 2013