Styrelsen

Monday 04 April 2022

Om oss
Historik
Aktuellt
Byarna
Gårdarna
Bilder
Kartor
Glimtarna
Gästbok
Efterlysning
Kontakta oss
Länkar

 

Slöjdens hus Bagarstugan Styrelsen Dokumentarkiv

 

 

                    Stadgar för Edefors Hembygdsförening

      

 

                                    STYRELSE, UTSKOTT och OMBUD 2022

 

ORDINARIE STYRELSEMEDLEMMAR

Ord Ordförande Tommy Dahlqvist         

Vice ordförande Ulla-Beth Nero Harads

Kassör Inga-Lisa Öhrvall Harads

Sekreterare Maria Nilsson Svartlå

Ord ledamot Bertel Wiklund Södra Harads

Ord ledamot Eva Hedström

Ord ledamot Fred Gustavsson

Suppleant  Ulla Hellström Svartlå  

Suppleant  Mona Harju Harads

Suppleant Marianne Strand Harads

Suppleant Johan Jansson  Lillån

Suppleant Chatarina Henriksson  Harads

Suppleant Albin Forsberg Svartlå

 

 

VALBEREDNING

 

Lars Björngrim          Harads

Seth Hedström          Kokheden

Christina Sandberg   Svartlå

 

 

ANSV. FÖR UTSTÄLLNINGAR

Styrelsen

 

ANSV. FÖR BILD-OCH DATA

Webmaster Seved Lundström, Harads

 

 

PROGRAMGRUPP

Styrelsen

 

REDAKTION FÖR ”GLIMTAR FRÅN          

EDEFORSBYGDEN”

Bernt Rutström, Bodträskfors

Thorbjörn Enberg Harads sammankallande

Inga-Lisa Öhrvall Harads

Robert Nilsson

Ira Bäckström

 

 

 

             

 

 

 

 

MUSEIANSVARIG Styrelsen

Programgrupp styrelsen

 

 

 

SERVERINGSGRUPP

Mona Harju Harads

Ulla_Beth Nero Harads

Fred Gustavsson Åkerby

Eva Hedström Kokheden

 

REVISORER

Seved Lundström, Harads

Annika Björngrim Harads

Ersättare:

Urban Nyström Svartlå

 

                                                                         

 

 

 

Slöjdens hus | Bagarstugan | Styrelsen | Dokumentarkiv

Denna sida uppdaterades Monday 04 April 2022