Om oss

Monday 27 December 2021

Om oss
Historik
Aktuellt
Byarna
Gårdarna
Bilder
Kartor
Glimtarna
Gästbok
Efterlysning
Kontakta oss
Länkar

 

Slöjdens hus Bagarstugan Styrelsen Dokumentarkiv

Edefors Hembygdsförening bildades hösten 1967 som en naturlig följd av det flitiga studerandet i cirkelform i ABF:s regi. Detta arbete hade då pågått i två års tid och det var givetvis hembygdskunskap som stod på programmet. Deltagarna var omkring 20 till antalet och de åtog sig redan från början självständiga  forskningsuppgifter.

Ledare och initiativtagare var kyrkoherde Ewert Aronsson. Edefors kommun som strax innan förvärvat Kläppgården, vilken tidigare bl.a. varit gästgiveri, upplät denna rätt snart till föreningens verksamhet. Redan första året hade 67 medlemmar anslutit sig.  

Föreningen har som syfte och mål

att: tillvarata och vårda Edeforsbygdens äldre och nyare kultur,

att: utforska, samla, vårda och beskriva bygdens minnen av såväl andlig som materiell art,

att: på lämpligt sätt väcka kunskap om gångna utvecklingsskedens betydelse för nuvarande kultur,

att: söka samarbete med föreningen Norrbottens Minne, Bodens Fritidsnämnd och andra för hembygdsforskning intresserade organisationer.

Vid årsskiftet 2004-2005 var föreningens medlemsantal 480 för att iår (2008) vara 500. Men vi alla önskar att det kunde vara mer

att ta tillvara på vår hembygd.Bli nya medlemmar medlemsavgiften är oförändrad 50 kr för enskild o 100 kr familj betala in på vårt

Bankgiro 378-0277

 

 

Om oss | Historik | Aktuellt | Byarna | Gårdarna | Bilder | Kartor | Glimtarna | Gästbok | Efterlysning | Kontakta oss | Länkar

Denna sida uppdaterades Wednesday 15 March 2017