Styrelsen

Wednesday 11 October 2017

Start
Om oss
Historik
Aktuellt
Byarna
Gårdarna
Bilder
Kartor
Glimtarna
Gästbok
Efterlysning
Kontakta oss
Länkar

 

Slöjdens hus Bagarstugan Styrelsen Dokumentarkiv

 

 

                    Stadgar för Edefors Hembygdsförening

      

 

                                    STYRELSE, UTSKOTT och OMBUD 2017

 

 

ORDINARIE STYRELSEMEDLEMMAR 

Anders Johansson Ordförande

Inga-Lisa Öhrvall Harads   Kassör

Ulla Hellström Svartlå   Sekreterare

Maj-Gudrun Nilsson, Svartlå

Fred Gustafsson Åkerby

Inge Baeckström Harads

Bertel Wiklund Södra Harads

 

 

 

 

VALBEREDNING

 

Lars Björngrim          Harads

Seth Hedström          Kokheden

Christina Sandberg   Svartlå

 

 

ANSV. FÖR UTSTÄLLNINGAR

Styrelsen

 

ANSV. FÖR BILD-OCH DATA

Webmaster Seved Lundström, Harads

Thorbjörn Enberg,                      Harads

Chatarina Henriksson       Bodträskfors

 

PROGRAMGRUPP

Styrelsen

 

REDAKTION FÖR ”GLIMTAR FRÅN          

EDEFORSBYGDEN”

Inge Baeckström, Harads

Bernt Rutström, Bodträskfors

Ingrid Bergman, Harads

Inga-Lisa Öhrvall Harads

Gerd Jansson Svartlå

 

 

             

 

SUPPLEANTER

Catharina Henriksson ,Bodträskfors

Ulla-Beth Nero Harads

Ingrid Bergman, Harads 

Karin Sandling, Harads

Bert Rosander, Harads

Katrin Isaksson, Harads

 

 

 

 

MUSEIANSVARIG/OMBUD

Inge Baeckström, Harads

 

SERVERINGSGRUPP

Monica Larsson Harads

Maj Gudrun Nilsson, Svartlå

Ullaberth Nero Harads

 

REVISORER

Seved Lundström, Harads

Annika Björngrim Harads

Ersättare:

Elve Öhrvall         Harads

 

                                                                         

 

 

 

Start | Slöjdens hus | Bagarstugan | Styrelsen | Dokumentarkiv

Denna sida uppdaterades Monday 29 May 2017