Sandträsk

Tuesday 08 September 2020

Sandträsk
Storsand
Lakaträsk
Svartlå
Gransjö
Södra Harads
Forsnäs
Bodträskfors
Rödingsträsk
Edefors
Norrhed
Gullträsk

 

 

 
Stentrappa vid StrandträskhemmetStentrappa vid Strandträskhemmet
 

Av Ulla-Britt Gabrielsson

Sandträsk är en liten by med ca sextio bofasta invånare 40 km norr om Boden efter stambanan.Historien började omkring 1792, då den första nybyggaren, Jöns Jönsson, kom och bosatte sig i Sandträsk – var i Sandträsk han slog sig ner vet man ej med säkerhet.

Den 18 april 1889 inköptes ett gammalt nybygge vid Sandträsk sjö av överste Carl Otto Bergman, kanske hade det varit Jöns Jönssons boplats? På denna egendom anlade Bergman ett mönsterjordbruk, som utvidgades och blev så stort att det födde 80 kor, 14 hästar samt en hel del andra djur.Han uppförde också en imponerande herrgårdsbyggnad med tinnar och torn. Det sägs att han också hade en vacker trädgård med bl a fruktträd.1907 köptes nämnda egendom av landstinget, som där uppförde ett sjukhus för lungsjuka i tuberkulos. Som mest var där ca 500 patienter.1964 upphörde den verksamheten och flyttades till Boden.Sedan blev det ett hem för utvecklingsstörda fram till 1982. Även den verksamheten flyttades – nu till Sävast.Två år senare öppnades ett hälsohem med enbart hälsokost. Efter ett antal år övergick det till ett rehabiliteringscenter med blandkost fram till 2002, då det flyttades till Boden.

Sandträsk erbjuder ett rikt friluftsliv såväl vinter- som sommartid. Det finns flera fina vandringsleder samt två elljusspår. ”Doktorsbacken” är en fin backe för bl a pulkåkning. Där finns flera grillplatser.Sommartid finns möjlighet till bad och fotboll (gräsplan full storlek). Vid Sandträsksjöns södra ände finns en barnvänlig, långgrund badstrand, bryggor, grillplats, toalett och omklädningsrum. Nya vandringsleder är under uppförande. Idrottsföreningen Sandträsk SK med sina 66 års verksamhet anordnar skidlopp, cykellopp och terränglöpning – återkommande arrangemang sen många år tillbaka. Det finns även en byaförening, ”Sandträsk-Gransjö byagemenskap” är namnet, där midsommarfirande står på programmet varje år.


I Sandträsk/Gransjöområdet bor totalt 54 personer.

 

Sandträsk/Gransjö  

har en egen hemsida under   http://www.sandträsk.se/ tryck på länken kommer ni dit där

finns mycket bilder och historia det finns också en egen hemsida till     Sandträsk fiske

Sandträsk | Storsand | Lakaträsk | Svartlå | Gransjö | Södra Harads | Forsnäs | Bodträskfors | Rödingsträsk | Edefors | Norrhed | Gullträsk

Denna sida uppdaterades Friday 11 October 2013