Svartlå

Tuesday 08 September 2020

Sandträsk
Storsand
Lakaträsk
Svartlå
Gransjö
Södra Harads
Forsnäs
Bodträskfors
Rödingsträsk
Edefors
Norrhed
Gullträsk

 

svartlå-Historia
 
Vintervy från Storklinten
Vintervy från Storklinten

Årets by i Bodens kommun 1999 och 2009.
Svartlå ligger vid Flarkåns utflöde i Luleälven 35 km nordväst om Boden. En av många teorier om ortnamnet är att "lå" i Svartlå kommer från fornnordiskans ord för strandformation. Sedan 1300-talet finns dokumenterad bebyggelse i byn. Den kalkrika marken gör att många sällsynta växter trivs här, bl a orkidéer som norna, guckusko och nattviol. Jordbruk, skogsbruk och ett stort antal småföretag utgör de viktigaste näringarna. I "gamla byn" vid älven finns landets största besättning av den numera utrotningshotade fjällkon.

Svartlå har ett rikt föreningsliv. Förutom livaktiga frikyrkor finns här idrottsförening, byaförening, skoterförening och dialektgrupp som arbetar för att bevara överlulemålet (bondskan). Strax utanför Svartlå ligger Storklinten som är Norrbottenskustens bästa vintersportanläggning.

Här bor 278 personer.

Svartlå Byaförening
Bo Jakobsson 0928-402 88, 070-590 41 17
Övre Svartlå 101
961 98 BODEN


E-post: bosse@landsnora.a.se
Hemsida
: www.svartla.se
 

 

 

 

Sandträsk | Storsand | Lakaträsk | Svartlå | Gransjö | Södra Harads | Forsnäs | Bodträskfors | Rödingsträsk | Edefors | Norrhed | Gullträsk

Denna sida uppdaterades Friday 11 October 2013